💢نکات طلایی درباره الکترونگاتیوی💢


➕در هر تناوب بیشترین الکترونگاتیوی مربوط به هالوژنها و کمترین آن مربوط به فلزهای قلیایی است.

➕فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر و سزیم کمترین الکترونگاتیوی را دارند.

➕برای گازهای نجیب الکترونگاتیوی تعریف نمی شود.

➕روند تغییرات الکترونگاتیوی هم در گروهها و هم در دوره ها منظم نیست.

➕الکترونگاتیوی تمامی نافلزات بالای 2 و تمامی فلزات زیر 2 است.

➕هرچقدر الکترونگاتیوی کمتر باشد یعنی خصلت فلزی بالا و هر چقدر الکترونگاتیوی بیشتر باشد یعنی خصلت نافلزی بالاست.

➕در حرکت دردوره دوم از چپ به راست در گروههای اصلی، نیم واحد به الکترونگاتیوی عناصر افزوده می شود.

➕در گروه 13 کمترین الکترونگاتیوی از آن آلومینیوم است.

#شیمی۲_فصل۲
#الکترونگاتیوی

ارتباط با رتبه برتر

09121883823

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس