🍃پست #گیاهی🍃

🍃 زیست🍃

🍀تورژسانس در سلول های گیاهی بر خلاف جانوری به دلیل داشتن دیواره نمیتواند باعث انفجار سلول بشود

🍀گیاهان علفی مثل
1️⃣ خزگیان و سرخس ها
2️⃣گیاهان چند ساله ی علفی
3️⃣گیاهان دو ساله(همشون)
4️⃣ گیاهان یکساله (همشون)
از تورژسانس برای برای استواری و راست نگه داشتن ساقه خود استفاده میکنند.
🍀 در سلول های گیاهی با اتفاق افتادن پلاسمولیز دیواره ی سلولی مچاله نمیشود بلکه فقط غشای پلاسمایی است که جمع میشود و این باعث ایجاد فضای خالی بین غشا و دیواره میشود.

🍀سلول های گیاهی مرده مثل آوند چوب ک فقط دیواره دارند به دلیل نداشتن اندامک ,غشا و سیتوپلاسم تورژسانس و پلاسمولیز هم ندارند.

🍀 وقتی گیاهی پژمرده میشود هورمون های پیری اتیلن و ابسزیک اسید در آن افزایش می یابند.

🍃☘️🍃☘️🍃☘️🍃☘️

 

مشاوره تخصصی

09121883823

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس